J-TECH JT-108

*      Bộ phận dò chuyển động sẽ phát hiện khi có Người đi vào Nhà, Cửa Hàng, Nơi Đậu Xe, ….. đồng thời kích hoạt bộ phận chuông phát nhạc để báo cho Bạn biết có Người đi vào . Điều này giúp Bạn không còn lo lắng khi phải ra sau Nhà, đi qua phòng khác, …
*      Bộ phận dò chuyển động phát hiện chuyện động trong phạm vi tối đa là 9m .
*      Chuông có 12 kiểu nhạc chuông khác nhau để Khách Hàng cài đặt theo sở thích.
*      Chuông có thể đặt cách xa bộ phần dò chuyển động tối đa 70m.
*      Bảo hành 12 tháng.

j-tech-jt-108