Tag: Bàn phím lập trình

Bàn phím lập trình LCD GE NX-148E

Thông tin mô tả: • Dùng cho bộ điều khiển trung tâm để lập trình và hiển thị trạng thái của các vùng kiểm sóat. • Màn hình LCD dễ đọc. • Dễ lắp đặt, tính tương thích cao. •