Tag: Cảm biến nhiệt

Cảm biến nhiệt KARASSN TH-70

Dùng cho hệ thống báo động tủ ATM Ngân hàng – Tự động lại nhiệt, AC250V 50 ~ 60Hz 10A – Nhiệt độ hoạt động: 70 º C, nhiệt độ chính xác: ± 5 º C