Tag: Đầu báo trộm hồng ngọai

POSONIC PS-3302

Thông tin mô tả: *      Đầu báo trộm hồng ngọai, dò tìm chuyển động trong phạm vi tối đa là 12m tính từ đầu dò. *      Khi phát hiện có chuyển động, PS-3302 sẽ hụ còi và gởi tín hiệu