Tag: đầu báo trộm

GUARDSMAN GS-6000

* Cự ly kết nối giữa Bộ điều khiển trung tâm và đầu báo trộm lắp tường lên đến 2KM . * GS-6000 ngoài chức năng chính là Hệ Thống Báo Trộm, còn được tăng cường các chức năng như