Tag: Đầu dò chuyển động lắp trần không dây

GUARDSMAN GS-163

Thông tin mô tả: * Đầu dò chuyển động lắp trần không dây có góc nhìn 360 độ, phát hiện được các chuyển động trong phạm vi đường kính 8-10m tính từ Đầu Dò và truyền tín hiệu về Bộ

GUARDSMAN GS-164

Thông tin mô tả: * Đầu dò chuyển động lắp trần không dây có góc nhìn 110 độ,  phát hiện được các chuyển động trong phạm vi đường kính 9-12m tính từ tâm Đầu Dò và truyền tín hiệu về