Tag: GE NX-8

Tủ điều khiển trung tâm GE NX-8

Thông tin mô tả: • Có thể mở rộng lên 48 vùng kiểm sóat (Card mở rộng 16 vùng NX-216). • Tối đa 24 bàn phím. • 4 ngõ ra on-board. • 99 mã người dùng 4 chữ số hoặc