Tag: Guardsman GS-109

Guardsman GS-109

Thông tin mô tả: Thiết bị báo rò rĩ GAS Guardsman GS-109 ( họat động độc lập ) * GS-109 họat động độc lập . * Khi phát hiện có sự rò rĩ GAS trong nhà bếp, GS-109 sẽ báo