Tag: Guardsman GS-202

Guardsman GS-202

Thông tin mô tả: Thiết bị báo rò rĩ GAS Guardsman GS-820 ( họat động độc lập ) *      Họat động độc lập . *      Khi phát hiện có sự rò rĩ GAS trong nhà bếp, GS-820 sẽ báo động