Tag: HORING AH-00212-10L

Trung tâm báo cháy 10 kênh HORING AH-00212-10L

Trung tâm báo cháy 10 kênh – Tích hợp nhiều chức năng, giảm thiểu báo giả – Có bộ phận tích điện, để cho đèn hiển thị nguồn sáng lên – Nhãn chỉ định zone có thể di dịch dễ