Tag: HORING AH-03218

Cây thử khói nhiệt HORING AH-03218

Để thử nghiệm thiết bị dò nhiệt và khói. – Mở rộng linh hoạt, có thể mở rộng từ 1.44 mét đến 5 mét cho phép người dùng dễ dàng tiếp cận với các máy dò. Giá bán: Liên hệ