Tag: HORING AH-0621-3

Đầu báo khói quang HORING AH-0621-3

Đầu báo khói quang HORING AH-0621-3 sài đèn phòng, chuẩn UL, điện áp: 24V DC, dòng điện báo động: 40mA Giá bán: Liên hệ