Tag: HORING AH-413

Đèn báo phòng HORING AH-413

Sử dụng đèn LED có ánh sáng cao – Tiêu thụ điện năng thấp – Áp dụng cho nguồn 12V DC và 24V DC Giá bán: Liên hệ