Tag: HORING QA-0817

Nút nhấn khẩn địa chỉ HORING QA-0817

Nút nhấn khẩn địa chỉ HORING loại hộp vuông – Điện trở EOL: 10kΩ – Điện áp hoạt động 16 ~ 32V DC – Dòng điện báo động: 6mA – Dòng điện cố định: 650 ~ 850uA – Nhiệt độ: