Tag: KAWA Kw-SM05B

Báo khói độc lập KAWA Kw-SM05B

Cấu tạo hình tròn, gắn nổi trần – Sử dụng nguồn Pin 9V, thời gian pin sử dụng trên 1 năm. – Báo động khi có khói, âm thanh báo động “Tít..Tít…”, âm lượng 85dB/m – Nhiệt độ làm việc