Tag: POSONIC PS-EX10

POSONIC PS-EX10

Thông tin mô tả: * Tủ điều khiển trung tâm kiểm soát 10 vùng. * Dùng trong các hệ thống báo trộm và báo cháy. * Báo trộm, báo cháy tại chổ và từ xa (thông báo qua điện thoại).

POSONIC PS-EX10

Thông tin mô tả: * Tủ điều khiển trung tâm kiểm soát 10 vùng. * Dùng trong các hệ thống báo cháy và báo trộm. * Báo cháy, báo trộm tại chổ và từ xa (thông báo qua điện thoại).