Tag: tạp vụ

Nữ tạp vụ trộm hơn một tỷ đồng

Đến lau dọn cho công ty, bà Dung phát hiện chị Vy vừa rút tiền về và thường cất chìa khóa tại bàn làm việc nên đã nổi máu tham. Ngày 2/9, trong lúc hầu hết nhân viên công ty