Tag: thiết bị báo rò rĩ GAS

Guardsman GS-712

Thông tin mô tả: *      GS-712 là thiết bị báo rò rĩ GAS có trang bị màn hình LCD hiển thị mức độ rò rĩ GAS. *      Khi phát hiện có sự rò rĩ GAS trong nhà bếp, thiết bị

Guardsman GS-109

Thông tin mô tả: Thiết bị báo rò rĩ GAS Guardsman GS-109 ( họat động độc lập ) * GS-109 họat động độc lập . * Khi phát hiện có sự rò rĩ GAS trong nhà bếp, GS-109 sẽ báo

Guardsman GS-202

Thông tin mô tả: Thiết bị báo rò rĩ GAS Guardsman GS-820 ( họat động độc lập ) *      Họat động độc lập . *      Khi phát hiện có sự rò rĩ GAS trong nhà bếp, GS-820 sẽ báo động