Tag: trộm xe máy

Thuê khách sạn để đi trộm

Theo khai nhận ban đầu của nhóm thanh niên, hơn một tháng nay, chúng đã thuê khách sạn này để hoạt động trộm cắp. Ban ngày cả bọn đi thám thính ở nhiều địa bàn từ Quảng Nam, Quảng Ngãi