Tag: Trung tâm báo cháy điều khiển

Trung tâm báo cháy điều khiển HORING AH-02120

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 2 vùng – Số đầu báo nhiệt nối kết: Không hạn chế – Số đầu báo khói nối kết: 30/zone – Thiết bị tiết kiệm điện Giá bán: Liên hệ