Tag: Trung tâm báo động không dây

Trung tâm báo động không dây Paradox-Canada _ MG6250

Trung tâm báo động Paradox là thương hiệu rất nổi tiếng trên thế giới,  có thể tích hợp thêm các thiết bị: cảm biến hồng ngoại, cảm biến mở cửa, cảm biến chấn động … để báo động bằng các