Tag: Tủ điều khiển trung tâm

POSONIC PS-EX10

Thông tin mô tả: * Tủ điều khiển trung tâm kiểm soát 10 vùng. * Dùng trong các hệ thống báo trộm và báo cháy. * Báo trộm, báo cháy tại chổ và từ xa (thông báo qua điện thoại).

POSONIC LCD PS-LCD700

Thông tin mô tả: * Bàn phím lập trình có màn hình LCD PS-LCD700 dùng cho tủ điều khiển trung tâm PS-EX10 để lập trình các chức năng của tủ PS-EX10. * Màn hình hiển thị tối đa 32 ký

POSONIC PS-LED700

Thông tin mô tả: * Bàn phím lập trình PS-LED700 dùng cho tủ điều khiển trung tâm PS-EX10 để lập trình các chức năng của tủ PS-EX10. * Kiểm soát được trạng thái của 10 vùng ( tương ứng với

POSONIC PS-EX10

Thông tin mô tả: * Tủ điều khiển trung tâm kiểm soát 10 vùng. * Dùng trong các hệ thống báo cháy và báo trộm. * Báo cháy, báo trộm tại chổ và từ xa (thông báo qua điện thoại).

Tủ điều khiển trung tâm GE NX-8

Thông tin mô tả: • Có thể mở rộng lên 48 vùng kiểm sóat (Card mở rộng 16 vùng NX-216). • Tối đa 24 bàn phím. • 4 ngõ ra on-board. • 99 mã người dùng 4 chữ số hoặc